ASYABÖLGESEL ANALİZLERDIŞ POLİTİKA

İmran Han ve Pakistan Baharı

Bir zamanlar, Pakistanlı kızlar İmran Han için şöyle diyordu: “Kirkit topu gelip göğüsüme saplansa, oracıkta ölsem de İmran’ın vurduğu topla ölme ayrıcalığına erişsem…” Bugünlerde, Pakistan’da Arap Baharı’na benzer bir hareket gelişmekte. O harketin adı Pakistan Kirkit Milli Takımının efsanevi oyuncusu İmran Han. Sporculuk hayatı boyunca, Pakistan milli takımına tarihinin en büyük zaferlerini yaşatmıştı. Karizmatik kişiliği ve düzgün hitabetiyle bilinmekte. İngiltere’de felsefe ve siyaset eğitimi almış. Daha sonra boşandığı İngiliz hanımından iki oğlu var. Halihazırda, İslamabad’da bir çiftlik evinde yaşıyor.

İmran Han’ı eleştirenler, 1996 yılında kurduğu PTI partisinin sağlıklı bir siyasi programının bulunmadığını ileri sürmekteler. Ancak, İmran Han’ın halk nezdindeki popülaritesi her geçen gün çığ gibi artıyor. İmran Han’ın kendisi de, miting ve rapörtajlarında halkın kendisine verdiği desteğin bir tusunami olduğunu ve bu tusunaminin statükonun bütün duvarlarını yerle bir edeceğini söylüyor. Pakistan’ın en ücra kesimlerine gidip halkla kucaklaşıyor. Pakistan seçmeninin takriben %70’ini oluşturan kırsal kesime net mesajlar veriyor. İngiliz düzeni diye tabir ettiği feodal (aşiretvari) düzeni açıkça eleştirerek fakir köylülere onları “kölelikten azat etme” vaatlerinde bulunuyor.
İmran Han’ın en önemli hususiyeti, Pakistan’ın alışılagelmiş siyasi düzenine meydan okuması. Topyekün bütün köhneleşmiş siyasileri aynı kefeye koyup eleştiriyor ve halktan biri gibi görünüyor. “Başbakan olursam, ordu benim emrimin altında çalışacak” diyor. Özellikle yolsuzluklara karşı mücadeleyi parti programının merkezine koyması, yıllarca devletin malını hortumlayanlardan usanan vatandaşların dikkatini çekiyor. Pakistan tarihindeki darbelerden “vazifelerini hakkıyla ifa etmeyen statükonun temsilcisi siyasetçileri” mesul tutuyor ve halka artık onlara itibar etmemelerini tavsiye ediyor.
İmran Han’ın başlattığı siyasi hareket, Pakistan’ın kurumsallaşan politik statükosunun dışında gelişiyor. Pakistan tarihinde ilk defa, iktidardaki bir partiden siyasetçiler, hükümetten ayrılıp parlamentoda hiç bir sandalyesi bulunmayan bir partiye geçiş yaptı.
İngiltere’de yaşadığı gece hayatı, sonradan ortaya çıkan bir gayrımeşru kızı ve kişisel hayatında yaşadığı benzeri pek çok olay sebebiyle siyasete atıldığı ilk zamanlarda İmran Han Pakistan siyasetçileri tarafından hiç bir şekilde ciddiye alınmıyordu. Fakat gelinen nokta itibarıyla, gittiği her yerde sevgi seliyle karşılanıyor olması, bütün partileri tedirgin etmiş vaziyette. Örneğin, şiddetin hiç eksik olmadığı Beluçistan’ın merkezi Kuvaita şehrinde miting düzenleyen ilk siyasetçi oldu. Diğer parti liderleri böyle bir miting düzenlemeye cesaret edememişlerdi.
Çoğu siyasetçi, İmran Han’ın Pakistan’a dışardan ithal edilen içi boş bir kaplan ve medya tarafından şişirilen içi hava dolu bir balon olduğunu ifade ediyor. Sporculukla elde edilen şöhretle siyasette başarılı olmanın mümkün olmayacağı iddia ediliyor. Popülaritenin oya dünüşüp dönüşmeyeceğini, veya oyların hakiki manada iktidar getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek. Fakat, İmran Han Pakistan siyasetiyle ilgili mutlaka dikkatle izlenmesi gereken bir hareket.
Çünkü Pakistan halkı, rüşvetçi siyasilerden, koalisyonlardan ve askeri darbelerden bıkmış durumdalar. Mesajlarını çok sade bir dille aktaran, geçmişte günahları ve hataları olan, kendileri gibi davranan ve kökten değişim vadeden, karizmatik ve popüler birini iktidara getirmeleri Pakistan siyasetini kökten değiştirecektir. İmran Han’ın başlattığı siyasi hareketin arkasında İngilizlerin veya Pakistan Ordusunun olduğu söylentilerini birer komplo kabul etsek bile, İmran Han’ın siyasi danışmanları tecrübeli kadrolardan oluşmakta ve söz konusu hareketin bilinçli olduğu gözlenmekte.

Pakistan, Türkiye’nin simimi ilişkiler içinde olduğu bir ülke. Tedbirli olmak bakımından bile olsa, bu parti ile yakın ilişki tesis etmekte yarar var. Zira Pakistan’ın sosyal yapısı, İmran Han gibi geleneksel siyaset çizgisinin dışındaki bir lideri iktidara taşıyabilecek özelliklere sahip.

Necip YILDIRIM

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı