Derin Devlet

Derin devlet; legal olarak yürütülmeyen faaliyetlerin illegal yapılanmalarla icra edilmesi için ve çeşitli amaçlar doğrultusunda devlet/devletler ile ilişkili olarak örgütlenmiş ve anayasaya aykırı yapılanmalardır. Derin devlet rejimi, ülkeyi ve halkların bekası için faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır. Fakat derin yapılanmalar kendi çıkarları doğrultusunda da hareket etmektedirler.

Bu yapılanmaların kendi çıkarları doğrultusunda kurguladıkları amaçları halkın bekası ve geleceğinden öte topluma büyük zarar verebilmektedir. Bu durum derin devletin amacının devşirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Devlet kurallarla düzeni sağlamaktadır. Düzenin zarar gördüğü ve otoriter boşlukların ortaya çıktığı durumlar da derin devlet bu boşlukları doldurarak düzeninin yeniden işler hale gelmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Ülkemizde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel derin devlet ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: “Derin devlet, devletin kendisidir. Askerdir, derin devlet. Cumhuriyet’i kuran askerler, devletin yıkılmasından daima korku duyar. Halk bazen sağlanan hakları suiistimal eder, yürüyüş hakkı verildiğinde gidip cam çerçeveyi indirerek, polisle çatışır. Derin devlete ülkenin muhtaç olması, ülkenin yönetilememesinden kaynaklanır. Derin devlet şu anda devrede değil. Derin devlet, kanaatlerine göre, devleti yıkılma sınırına getirmediğiniz sürece hareket halinde değildir. Onlar ayrı bir devlet değil, ama devlete el koydukları zaman derin devlet olurlar[1]. “  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise; ”Derin devlet, kurumlar içerisinde kendi anlayışları veya kendi kutsalları adına yetkilerini aşarak, hukukun dışına çıkmak suretiyle oluşan çeteleşmelerdir.[2]” diyerek ifade etmiştir. İki farklı açıklamada ülkemizde derin devlet kavramının da net bir amacının ve görüntüsünün olmadığı görülmektedir. Bu vaziyet bulanık bir ortamın mevcudiyetini ortaya koymaktadır.

Bizler toplum olarak bulanık ortamlarda gördüklerimizi görmek istediklerimizle aktarmaktayız. Tüm bunları bir kenara bırakarak ülkemizin gelişimini olaylar kronolojisinde incelememiz gerekmektedir. Yaşanan olaylar ve toplumsal etkileri bakımından değerlendirildiğinde ortada kazanç varsa derin devlet mevcuttur. Faaliyetler derin devlete aittir. Ama sonuçlar ülkemiz, toplumumuz ve geleceğimiz açısından olumsuz sonuçlar doğurmuş ise bu duruma derin devlet faaliyetleri değil de çeteleşmenin etkinliğidir.

Murat ŞAHİN


[1]  Süleyman Demirel: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=149990 Derin devlet askerdir, Radikal, 18 Nisan 2005, URL erişim tarihi: 26 Aralık 2012.

[2] Recep Tayip Erdoğan: http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=496977&title=derin-devlete-comagi-soktuk-rahatsiz-olanlar-sesini-yukseltiyor&haberSayfa=1, Derin devlet, Zaman, 6 Şubat 2007, URL erişim tarihi: 26 Aralık 2012