Müslümanlar Sahipsiz

RAHİM ER

İstanbul Üniversitesi, Hukuk

BMGK, bir kere daha dünyadan büyük olduğu iddiasına kalkıştı. 5’ten biri olan Rusya Federasyonu, BM Güvenlik Konseyinde yapılan oylamada Srebrenitsa soykırımını kınayan karar tasarısını veto etti. Böylece genel kurulun vermiş olduğu soykırım kararının bir hükmü kalmamış oldu.
Bosna Harbi devam ederken hayatları tehlikeye giren 8327 sivil Boşnak, BM gücü durumundaki Hollandalı askerlere sığınmış, fakat Hollanda birliğinin başındaki albay onları Sırplara teslim etmişti. Sırp militanlar, ürkek bir ceylanı yakalamış sırtlan gibi bu masum insanları 11 Temmuz 1995 günü kamyon ve otobüslere doldurarak götürdükleri orman, depo ve fabrikalarda şehit ettiler.

Rusya’nın “katliama soykırım denemez!” gerekçesiyle veto ettiği kararın esası budur.
Srebrenitsa ne ilk ve maalesef ne de son…

Benzerini İspanyollar Endülüs Müslümanlarına yaptı.
Benzerini Portekizliler, İspanyollar Mayalara ve Pigmelere yaptı.
Benzerini İspanyollar, Amerika’nın sahipleri Kızılderililere yaptı.
Benzerini Avrupalı sömürgeciler Afrikalı zencilere yaptı.
Benzerini İngilizler Avustralya yerlileri Aborcinlere yaptı.

Boşnak, BM

Benzerini İngilizler çeşitli cephelerde Osmanlı ahalisine yaptı.
Benzerini Yunanlılar I. Dünya Harbi esnasında Anadolu’da Türklere yaptı.
Benzerini Ermeniler, şark vilayetlerimizde Müslüman ahaliye yaptı.
Benzerini Stalin 1944’te Kırım ve Ahıska Türklerine yaptı. Bu iki topluluk, hâlâ çile çekmekteler. Vatanlarından bugün de mahrumlar.

ahiska

Benzerlerini İsrail, 1948’den beri hiç ara vermeden Filistinli Müslümanlara yaptı ve yapa gelmekte. Tıpkı Sırplar gibi İsrail de kınanmamakta. İsrail de Amerikan veto kalkanı korumasında.
Benzerini 1.5 milyon Cezayirliyi katleden Fransızlar Cezayirlilere yaptı.
Benzerini, bugün kendisine acıdığımız ve nasıl yardımcı olabiliriz diye kafa yorduğumuz komşu Yunanistan Batı Trakya Türklerine yaptı

Ahıska Türklerine

Benzerini Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türklerine yaptı.
Benzeri değişik Irak Hükümetleri tarafında Kerkük Türklerine yapıldı. Kerkük’te ırk ve kültür asimilasyonu yaşandı.
Benzeri Hindular tarafından Keşmir’de Müslümanlara yapıldı.
Benzeri Ruslar tarafından Afganistan’da Afganlara yapıldı.
Benzeri 1950’lerden beri Şarki Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerine yapıldı ve yapılmakta. Bugün Uygurlar, her türlü dînî ve insani hürriyetlerden mahrumlar. Başını kaldıran katledilmekte.
Benzerini Jivkov Bulgaristanı, Osmanlı bakıyesi Türklere yaptı. 300 bin Türk Türkiye’ye iltica etmek zorunda kaldı.

Benzerini Saddam Hüseyn, Türkmenlere yaptı..
Benzerini Saddam Hüseyn Kürtlere yaptı. 100 bin Kürt’e Türkiye kucak açtı.
Benzerini Hafız Esed, Kürtlere ve Türkmenlere yaptı.
Benzerini Fransa Orta Afrika’da Müslümanlara yaptı.
Benzerini Myanmar’da Budistler Arakan Müslümanlarına yaptı ve yapmakta.
Benzerini Hafız Esed Kürlere ve Türkmenlere yaptı…
Bütün bunlar varken dünya sadece Hitler’in Yahudilere yaptığı soykırımı bilmektedir. Romanlar sadece buna dair yazılmış, filmler sadece buna dair çevrilmiş, nutuklar sadece buna dair atılmıştır.
Müslümanlarsa üçüncü sınıf insan muamelesi görmekte.
Sahipsizlik çok kötü.
Bu yüzden Ankara’da “muktedir iktidar olmalı” diyoruz.
Türkiye’de muktedir iktidar olursa dünya Müslümanlarının başı dik olur.

PAYLAŞIN:
Rahim Er, 1950 yılında Harput’ta doğdu. 1969 yılında Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1970’de Türkiye gazetesine girdi. 1974’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1976’dan itibaren Türkiye gazetesinde, ‘Pırıltı’, ‘Yorum’, ‘Tahlil’ sütun başlıkları ile günlük yazılar yazdı. 15 Kasım 1979’da Türkiye Çocuk dergisi, 15 Şubat 1989’da TGRT, 24.11.1994’te şimdiki adı ihlas.net olan İhlas Databank, 13.11.1999’da, BKY – Babıali Kültür Yayıncılığı çalışmalarını başlattı. İhlas Holding Genel Yayın Danışmanlığı’nda bulundu. 1996’dan itibaren TGRT ve TGRT FM’de programlar yaptı. ‘Sevgili Peygamberim’, ‘İmparatorluk Coğrafyasında Diplomasi Koşturmak’, ‘Örsteki Ülke Türkiye’ ve ‘Hayatın Rengi İnsan’ adlı kitapları bulunan Rahîm Er’in, Türkiye gazetesinde şimdiki köşesinin adı Entellektüel Boyut’tur.