Avrupa’nın Irkçı Partileri

RAHİM ER
İstanbul Üniversitesi, Hukuk

Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD):

Parti Başkanı Frauke Petry, 40 yaşında..

AfD, 2013 yılında kuruldu. Aynı yıl aldığı yüzde 4,7’ye tekabül eden 800 küsur bin oyla yüzde 5’lik seçim barajına yaklaştı. 2014’te AP/Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 96 sandalyenin 7’sini kazandı. Eylül 2016’daki Eyalet seçimlerinde atağa kalkarak yüzde 25 oy elde etti. 16 eyaletli Almanya’nın 10’unda eyalet milletvekiline sahip.

İslâm düşmanı ve mülteci düşmanı.

AB’ye mesafeli.

Nazi muhabbetine sahip AfD’nin 2017 Eylül’ündeki genel seçimlerde 3. parti olması bekleniyor. Bu ihtimal diğer partileri de aşırı sağı okşar tavır ve söylemlere itmekte.


Avusturya Hürriyet Partisi (FPÖ):

1956’da kuruldu. Jörg Haider’in eski partisidir. Parti başkanı, Hans Chiristian Strache’dir.

FPÖ, 1956’da meclisteki 165 sandalyenin 6’sını kazanmışken, 2013’te 183 sandalyenin 40’ını kazandı.

Nazi hayranı bir parti. Aralık 2016’daki başkanlık seçimini küçük farkla Yeşiller Partisi’ne kaptırdı.

İslâm düşmanı ve mülteci düşmanı.


Hollanda Hürriyet Partisi (PVV):

Başkanı Geert Wilders. Parti, 2005 yılında Wilders tarafından kuruldu. 2006’da 6 vekillik kazanmışken 2012 seçimlerinde 3. parti olarak meclise 12 vekil gönderdi.

2017’de iktidardaki Halk Partisi’nin rakibi konumuna geldi.

Başbakan Mark Rutte, 15 Mart’taki seçimleri PVV’ye kaptırmamak için 11 Mart 2017’de Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermedi. Aile Bakanı Fatma Betül Kaya’yı ise Rotterdam Başkonsolosluğuna sokmadı. Polis vahşet sergiledi. Türkiye-Hollanda münasebetleri kopma noktasına geldi.

Wilders, seçim konuşmalarında camilerin kapatılmasını seçim vaadi yapmakla kalmadığı gibi Kur’ân-ı kerimin yasaklanmasını ve Hollanda’nın İslâm’dan arındırılmasını da istedi..

İslâm, câmi, Türk ve mülteci düşmanı bir parti.

Hrıstiyanlık’tan da çıkmış Hitler takipçisi bir şarlatan.


Millî Cephe (FN):

Fransa’nın “Millî Cephe” Partisi, 1972’de Jean Marie Le Pen, tarafından kuruldu. Kurucu başkan, Nazi müttefiki bir isimdir. Partinin başına 2011 Ocak’ında Le Pen’in kızı Marine Le Pen geldi.

Bu ırkçı parti, 1974’te 19 bin küsur oy almışken 2014’teki AP seçimlerinde 6,5 milyon oyla birinci olup Avrupa Parlamentosu’na 21 vekil gönderebildi. Hâlen mecliste 2, senatoda 2 temsilcisi vardır. 2015 genel seçimlerinde mültecilere karşı kullandığı zehirli dilin rağbet görmesi yüzünden 13 seçim bölgesinin 6’sında birinci parti oldu. Le Pen, nisan ayındaki başkanlık seçiminin birinci turunu geçebilir.

FN, 1789 Fransız İnkılabına muhalif, Müslümanlara ve mültecilere düşmandır.


Kuzey Birliği (LN):

Kuzey İtalya’nın aynı zamanda bölge partisi olan LN, birkaç iradenin ittifak etmesiyle 1989’da kuruldu. Niyet, önce federasyon sonra kuzey İtalya’nın bağımsızlığıdır. 2013’ten beri partinin başkanı Matteo Selvin’dir. Anketlerde oy yüzdesi yüzde 13’leri göstermektedir. Mecliste 18, senatoda 18, AP’de 9 üyesi vardır.

Bu parti mensupları, kendilerini asıl beyaz Avrupalı sayarlar. “Araplaşmış” diyerek esmer tene sahip, daha düşük gelirli güney İtalyanları ise sevmezler.

İslâm düşmanı ve mülteci düşmanı bir partidir.


İsveç Demokratları (SD):

1988’de kurulmuştur. İtalyan Kuzey Birliği gibi bu da İsveç’te beyazların ırkçı partisidir. Parti başkanı 37 yaşında olan Jimmie Akesson’dur. Bu parti, 2010’da yüzde 5,7 oy alarak 20 sandalye kazanmışken 2014’te 12,9 oyu buldu. Böylece meclise 49 vekil gönderdi, AP’de de 2 temsilcisi vardır. Parti başkanı Akesson aşırı Trump hayranıdır. Trump’ın seçilmesinin ABD’de yerleşik düzeni sarstığını, aynısının kendilerinde de olacağını ileri sürmektedir.

SD, AB üyeliğinden gayrı memnundur. Üyeliklerinin halka götürülmesini istemektedir. Türkiye’nin AB’ye girmesine kesinlikle karşıdır.

Mülteci düşmanıdır.


Altın Şafak:

Bu Yunan partisi 1993’te kuruldu. Hitlerci bir partidir. Parti Başkanı Nikolaos Michaloliakos 60 yaşındadır. Başkan ve idareciler, 2013’te organize suç şebekesi kurma ve bazı üyeleri cinayet işleme isnadıyla nezarete alınmışlardı. Buna rağmen 2015’te yapılan seçimlerde yüzde 7 oy alarak üçüncü parti oldu. Sonuçta mülteci aleyhtarlığının büyük payı oldu. Mecliste 18, AP’de 2 üyesi bulunmaktadır. Hâlbuki 2009 seçimlerinde 0,46 oy almıştı.

Müslüman, mülteci ve Türk düşmanıdır.


Macar Jobbik Partisi, Danimarka Halk Partisi, Finlandiya’nın Finler Partisi de ve Avrupa’nın diğer devletlerindeki öbür ırkçı partiler…. Hep 2010’lardan sonra tırmanışa geçtiler. Hepsinin muhabbeti ve düşmanlığı aynı. Nazi ve Hitler hayranı ve Müslüman ve elbette ve Türk ve bir parça ekmeğe muhtaç mülteci düşmanları.

“Avrupa ortak değerleri” demiyorlar mı?

Hangi değerler?

Kâğıt üzerinde kalan o değişken değerler, hayata geçebilmiş olsaydı, bu partileri kuran, yöneten ve onlara oy verenler de insanlıktan bir parça olsun nasiplerini alırlardı.

PAYLAŞIN:
Rahim Er, 1950 yılında Harput’ta doğdu. 1969 yılında Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1970’de Türkiye gazetesine girdi. 1974’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1976’dan itibaren Türkiye gazetesinde, ‘Pırıltı’, ‘Yorum’, ‘Tahlil’ sütun başlıkları ile günlük yazılar yazdı. 15 Kasım 1979’da Türkiye Çocuk dergisi, 15 Şubat 1989’da TGRT, 24.11.1994’te şimdiki adı ihlas.net olan İhlas Databank, 13.11.1999’da, BKY – Babıali Kültür Yayıncılığı çalışmalarını başlattı. İhlas Holding Genel Yayın Danışmanlığı’nda bulundu. 1996’dan itibaren TGRT ve TGRT FM’de programlar yaptı. ‘Sevgili Peygamberim’, ‘İmparatorluk Coğrafyasında Diplomasi Koşturmak’, ‘Örsteki Ülke Türkiye’ ve ‘Hayatın Rengi İnsan’ adlı kitapları bulunan Rahîm Er’in, Türkiye gazetesinde şimdiki köşesinin adı Entellektüel Boyut’tur.