EKONOMİ

Mutluluk Endeksi Nedir?

Mutluluk Endeksi Nedir?

Mutluluk kavramı, insanların kendilerine göre belirledikleri amaçlara ulaşması şeklinde tanımlanabilir. Ancak net bir tanım yapmak söz konusu değildir. Mutluluk kavramı, mutluluk endeksi ve mutluluğun nasıl ölçülebileceği konusunda tartışmalar ve belirsizlikler yaşansa da mutluluk endeksi belli bir çerçevede ölçülmektedir.

Mutluluk ekonomisi kavramını tanımlamak gerekirse, bu kavram Richard A. Easterlin tarafından Easterlin Paradoksunda ortaya konmuştur. Bu paradoksa göre ülkeler ekonomik anlamda ne kadar çok gelişme gösterirse göstersin bu toplumun mutluluk seviyesiyle doğru orantı göstermemektedir. Easterlin’in hükümetlere tavsiyesi gayri safi milli hasıladan çok gayri safi mutluluk hasılasına önem vermeleri gerektiğidir. Bu paradoksa karşı çeşitli fikirlerde literatürde yer almaktadır. Mutluluk endeksi, insanların yaşamlarındaki kaliteyi ve refah seviyelerini hangi faktörlerin etkilediğini, azalma ve artma durumlarını incelemektedir. Küresel mutluluk endeksi ise, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan bir endekstir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, gelir, sağlıklı yaşam, özgürlük, güven, refah seviyesi, sosyal ve kültürel yaşam gibi birçok unsura bakılarak elde edilen çalışmalar içermektedir. İlk kez 1 nisan 2012’ de yayınlanan bir raporla hayata geçmiştir.

Türkiye’ de ise Türkiye İstatistik Kurumu mutluluk araştırması ve yaşam memnuniyet araştırması yaparak mutluluk endeksini ölçmektedir.

Birleşmiş Milletler Küresel Mutluluk Endeksi Son 3 Yıl Araştırmaları

2017 yılında yapılan mutluluk araştırmasında, en mutlu ülkenin Norveç olduğu görülmektedir. Norveç’i Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Finlandiya izlemiştir. Türkiye 155 ülkenin bulunduğu raporda 69. Sırayı almıştır. Raporun son sıralarında ise, Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti yer almaktadır.

2018 yılında yapılan mutluluk araştırmasında, Finlandiya en mutlu ülke olarak listenin başında yer almaktadır. Finlandiya’yı Norveç, Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip etmiştir. Türkiye 156 ülke arasında 74’üncü sırada bulunmaktadır. 2018 yılı raporuna bakıldığında son sıralarda ise Afrika kıtasında yer alan ülkeler vardır. Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi raporun son sırasındaki ülkelerdir.

2019 yılında yapılan mutluluk endeksi araştırmasına baktığımızda aslında Easterlin Paradoksu’nun gerçekleştiğinin söylememiz mümkündür. Çünkü sonuçlara bakıldığında en mutlu ülkeler en zengin ekonomilere sahip ülkeler değil güçlü sosyal devlet yapısında olan ve kurumsal destek açısından gelişmiş ülkelerdir. Sıralamada, özellikle İskandina ülkeleri birinci sıralarda yer almaktadır. Finlandinya, Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada, Avusturya mutluluk endeksi sıralamasında ilk on ülke olarak göze çarpmaktadır. Türkiye ise bu sıralamada 79. Ülke olarak yer almaktadır. Sıralamada son sırada ise Güney Sudan yer almaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu Mutluluk Endeksi Son 2 Yıl Araştırmaları

2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı yaşam memnuniyet araştırmasında, 65 yaş üstü insanların daha mutlu olduğu sonucu elde edilmiştir. Yine araştırma sonuçlarına bakıldığında, mutlu olduğunu dile getirenlerin oranı yüzde 58 iken mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı 11.1 olmuştur. Cinsiyete göre mutluluk oranına bakıldığında, erkekler yüzde 53.6 oranla kadınlar ise yüzde 62.4 mutlu olduğunu söylemektedir.

2018 yılında yapılan Türkiye İstatistik Kurumu yaşam memnuniyet araştırmasında ise mutlu olduğunu söyleyen insanların sayısı yüzde 53.4 olarak görülmektedir. 2017 yılına göre mutlu olan insan sayısında azalış gözlemlenmiştir. Mutsuz olduğunu dile getirenler ise yüzde 12.1 oranındadır. Bir önceki yıla göre de mutsuz olduğunu dile getiren insan sayısında bir artış görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre en mutlu yaş grubu ise yine 65 yaş üstü insanlar olmuştur. Cinsiyete göre mutluluk oranları incelendiğinde, bir önceki yıla göre erkeklerde de kadınlarda da mutluluk oranının düştüğü gözlemlenmiştir. Erkekler yüzde 53.6 iken kadınlar yüzde 57 oranla mutlu olduklarını dile getirmiştir.

Yazar: Anıl PINAR

Kaynakça

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı