Kaynak Gösterim Kuralları

KİTAP

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

– Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
Gülaçar, s. 43.

– Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
Gülaçar, Türk Dış Politikası ve Orta Doğu, s. 43

***

Tek Yazar

İlk Dipnot:
Hüseyin Gülaçar, Türk Dış Politikası ve Orta Doğu (İstanbul: Klasik Yayınları, 2003), s. 43-44.
Kaynakça:
Gülaçar, Hüseyin, Türk Dış Politikası ve Orta Doğu, İstanbul: Klasik Yayınları, 2003.

İki ve Üç Yazar
İlk Dipnot:Türk Dış Politikası (1919-1973) (1919-1973) (2. bs., Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974), s. 38.
Kaynakça:
Günlübol, Mehmet ve Cem Sar, Ahmet Şükrü Esmer, Türk Dış Politikası (1919-1973), 2. bs., Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974.

Üçten Fazla Yazar
İlk Dipnot:
Ahmet Davutoğlu v.dğr., Filistin: Çıkmazdan Çözüme (İstanbul: Küre Yayınları, 2003), s. 87-93.
Kaynakça:
Davutoğlu, Ahmet v.dğr., Filistin: Çıkmazdan Çözüme, İstanbul: Küre Yayınları, 2003.

 

MAKALE

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

– Metinde yazarın tek eserine atıf yapılıyorsa:
Genç, s. 7.

– Metinde yazarın birden fazla eserine atıf yapılıyorsa:
Genç, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, s. 7.

Dergi içinde makale
İlk Dipnot:
Mehmet Genç, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 6, (1999): 7.
Kaynakça:
Genç, Mehmet, “19. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 6, (1999): 1-8.

Derleme içinde makale
İlk Dipnot:
Ş. Tufan Buzpınar, “II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı: 1877-1882”, İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri içinde, haz. İsmail Kara (İstanbul: Klasik Yayınları, 2002), c. I, s. 39.
Kaynakça:
Buzpınar, Ş. Tufan, “II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı: 1877-1882”, İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri içinde, haz. İsmail Kara, İstanbul: Klasik Yayınları, 2002, c. I, s. 37-61.

Çeviri Makale
İlk Dipnot:
Ann Elizabeth Mayer, “Şer‘î Hukuk: Bir Metodoloji mi, Bir Somut Kurallar Bütünü mü?”, çev. Sami Erdem, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 18, (2000): 208.
Kaynakça:
Mayer, Ann Elizabeth, “Şer‘î Hukuk: Bir Metodoloji mi, Bir Somut Kurallar Bütünü mü?”, çev. Sami Erdem, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 18, (2000): 203-222.

BİLDİRİ
İlk Dipnot:
Dimitri Gutas, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000 – ca. 1350”, Avicenna and His Heritage: Acts of the International Colloquim, Leuven, September 8-11 1999içinde (Leuven University Press, Leuven 2002), s. 83.
Kaynakça:
Gutas, Dimitri, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000 – ca. 1350”, Avicenna and His Heritage: Acts of the International Colloquim, Leuven, September 8-11 1999, Leuven: Leuven University Press, 2002, s. 81-97.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İlk Dipnot:
İlhan Kutluer, “İbn Tufeyl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XX, s. 143.
Kaynakça:
Kutluer, İlhan, “İbn Tufeyl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999, c. XX, s. 142-148.

TEZ
İlk Dipnot:
Abdullah Özer, “İslam Hukuk Literatüründe Tazir Risaleleri ve Şeyhülislam Muhyiddin Mehmed b. İlyas Çivizade’nin Risale Müteallika bi’t-Teâzîr Adlı Eseri” (Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000), s. 68-91.
Kaynakça:
Özer, Abdullah, “İslam Hukuk Literatüründe Tazir Risaleleri ve Şeyhülislam Muhyiddin Mehmed b. İlyas Çivizade’nin Risale Müteallika bi’t-Teâzîr Adlı Eseri”, Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

İNTERNET SİTELERİ
İlk Dipnot:
Süleyman Seyfi Öğün, “Türk Tarihçiliğinin Şehirli Yüzü: İlber Ortaylı”, Doğu Batı, erişim tarihi 21.11.2003, http://www.dogubati.com/makale01.asp#4.
Kaynakça:
Öğün, Süleyman Seyfi, “Türk Tarihçiliğinin Şehirli Yüzü: İlber Ortaylı”, Doğu Batı, erişim tarihi 21.11.2003, http://www.dogubati.com/makale01.asp.
Not: İnternet kaynaklarında verileri, içerikleri değişen sayfalar için “son güncelleme tarihi”, sabit yazılar için “son erişim tarihi” kullanılacaktır.

Başa dön tuşu
Kapalı