Kırım Sorunu

İkinci Kırım Savaşı ve Kırım’ın Önemi

İkinci Kırım Savaşı ve Kırım’ın Önemi

İBRAHİM ERGİN Bülent Ecevit Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kırım, tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, barındırdığı medeniyetlere bazen bir kalkan görevi gören bazen de düşmanın sinesine saplanan bir hançer vazifesine sahip, ulu yarımada… Bu günlerde hemen her haber sitesini meşgul ediyor. Adeta dünya gündeminin başına oturmuş ve uluslararası bir imtihan ögesi vaziyetini almış […]