Yayın İlkelerimiz

 • Akademikperspektif.com Genel Yayın İlkeleri Akademikperspektif.com Haber-İçerik Meslek İlkeleri’nin tamamını kendine şiar edinmiş internet üzerinden yayın yapan haber sitesi olarak, aynı ilkeleri internet yayıncılığında da kullanacağını taahhüt eder. Haber ve özgün makalelerimizde hiçbir engel grubu (zihinsel engelli, bedensel engelli, işitme engelli vb. gibi) farklılıkları ve görünümlerinden dolayı aşağılanamaz, küçümsenemez.
 • Haber ve özgün makalelerimizde din, dil, ırk, sosyal düzeyi ne olursa olsun, hiçbir grubu küçük düşürücü veya aşağılayıcı ifade kullanılmaz.
 • Dikkat çekmek, sansasyon yaratmak adına yanıltıcı başlık atılmaz. Yayınladığımız içeriklerin katma değeri yüksek içerik olmasına özen gösterip, içeriklerimizin toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesine katkı sağlamasını amaçlar ve bu doğrultuda içerik üretiriz.
 • Akademikperspektif.com suçu mahkemeler tarafından tespit edilip karara bağlanmadıkça yayınlarında hiç kimseyi peşin hükümle suçlu ilan etmez.
 • Haber ve özgün makalelerimizde toplumun yararını düşünüp, kişisel çıkar veya bir grubun çıkarını, toplumun çıkarının önüne alan yayınlar yapılamaz.
 • Yapılan haberlerin yanlış olması durumunda haberin tekzip inin yapılacağını garanti eder. Olağan üstü durumlarda (savaş, afet, terör, çatışma vb. gibi) halkın haber alma özgürlüğünü dikkate aldığımız gibi, ulusal güvenlik, kamu düzeni ve evrensel insan hakları çerçevesinde sorumlu yayıncılık ve toplumun sinir uçlarına dokunmayan yayınlar yapar.
 • Kurumları, kuruluşları ve kişileri toplum nezdinde küçük düşürücü yayınlardan uzak dururuz. Haber ve özgün makalelerimizde cinsiyetçi bir dil kullanmaktan sakınıp cinsiyete dayalı ayrımcılığın karşısında dururuz.
 • Yaptığımız yayınlarda başka dillerden çeviri yapıldığında, çevirmenin adı ve çeviri yapılan materyalin kaynağı yayının altına eklenir.
 • Haber ve özgün makalelerimizde haber ajanslarının içeriklerini kullandığımızda ilgili haber ajansının adı yayına eklenir.
 • Bir gazetecinin, köşe yazarının veya blog yazarlarının özel cabası ve emeğiyle ürettiği yayınları kendi yayınımız gibi gösterme gibi gazeteciliğin ve temel insan haklarının ruhuna ters çalıntı haber yapmaktan uzak dururuz.
 • Devletin engellilere veya toplumun başka kesimlerine tanıdığı haklara ilişkin bilgi verici içeriklerimizde yasa, yönetmelik ve genelgelere dayalı içerik sunmaya özen gösteririz.
 • Haber ve özgün makalelerimizden özel yaşamın gizliliği ve dokunulmazlığı esas alınıp ilgili şahsın rızası veya kamu yararı hariç özel yaşamın gizliliğine saygı duyulur.
 • Kişinin rızası dışında gizli kamera, e-posta yazışmaları, sosyal medyada yaptığı özel mesajlaşmalar bir şekilde yasal olmayan yollardan ele geçirilip, bunlara yönelik haber yapılmışsa yapılan bu haberlere Haber ve özgün makalelerimizde yer vermeyiz. İnfial uyandıracak görsellerden uzak durmak.
 • Terör, afet, trafik kazası vb. gibi durumlarda toplum tarafından rahatsızlık oluşturacak her türlü görsele Haber ve özgün makalelerimizde yer vermeyiz.