Türk-İran İlişkileri… Dün ve Bugün

Yrd. Doç. Dr. İSMAİL KAPAN

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başka

Hatırlayınız daha üç sene önce Türkiye, en önemli müttefiki olan ABD ile ters düşme pahasına, BM Güvenlik Konseyinde; İran’a ilave yaptırım uygulanması kararına karşı çıkıp hayır oyu verdi. Okumaya devam et

Suudi Arabistan’ın Tehdit Algısı ve IŞİD

Ahmet Hüsrev ÇELİK

Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

Genelde Ortadoğu’nun, özelde körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin sigortalarından biri olan Suudi Arabistan; bu hususiyeti ile jeostratejik, sahip olduğu enerji kaynaklarıyla dünya geneli için ekonomik, ekonomik gücünü kanalize ettiği uluslararası siyasal güçler için jeopolitik, hamisi olduğu kutsal mekanlar ile teo-politik bir öneme haiz olduğu genel geçer bilinmekte ve ülkenin dâhil edildiği her analiz düzeyinde dile getirilmektedir. Okumaya devam et

Altının 7000 Yıllık Serüveni ve Modern Ekonomideki Yeri

SEFA ERKUŞ

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisat

Altın ile ilgili olarak birinci bölümde kimyasal yapısından bahsedilecektir.ikinci bölümde ise altının 7000 yıllık tarihine kısaca değinilmiştir.Üçüncü bölümde ise günümüzün modern ekonomisinde altın talebi ve arzı hakkında bilgiler verilmiştir.Bu sayede altın talebi ve arzının fiyat oluşumundaki etkisinden bahsedilmiştir..Dördüncü bölümde ise 18. Yy’dan itibaren altının uluslararası ekonomi üzerindeki etkisi,altın ile ilgili regülasyonlar ve altın fiyatlarının krizler,spekülasyonlar ile ilgili olan ilişkisine değinilmiştir.Beşinci bölümde ise yatrımcıların dikkat etmesi gereken konular hakkında uyarılar bulunmaktadır. Okumaya devam et

Türkiye’nin Enerji Güvenliği…

Yrd. Doç. Dr. İSMAİL KAPAN

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

ABD, daha önceki yaklaşımıyla açık çelişki teşkil edecek biçimde, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki özerk yönetimle çok yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmasına soğuk bakıyor ve bu tavrını da her vesile ile ortaya koyuyor. Merkezî Irak Hükümeti de, zaten başından beri bu konudaki rahatsızlığını iki ülke ilişkilerini zaman zaman donduracak raddede dışa vuruyor. Okumaya devam et